Търновско Съкровище

НЧ Съединение

с. Бутово

Читалище

Комунизъм

Адрес:
с. Бутово 5232 тел:0899982413 Е-mail: valiachitalishte@abv.bg
Работно време:
Няма определено работно време 

Населението на селото е около 800 души. Характерно за Бутово били водениците, разположени по коритото на малката река Ломя, която минава през землището на селото. В миналото наред земеделието, основен поминък на жителите от селото е било тухларството. Тук в началото на XX век се създава Тухларницата, където на бригадирски начала са се правели ръчно тухли и цигли. През 1950-те години се изгражда и фабриката за тухли. По-късно се открива и новия модерен завод, който работи и до днес.
Сградата на читалището е масивна и двуетажна. Строена е през 70-те години на миналия век и е предоставена за безвъзмездно ползване. Често пъти е разбивана и ограбвана.
Етнографската сбирката се помещава в ритуалната зала на читалището.
Сбирката последно е пренаредена през 2015 г.
Описание на сбирката: Сбирката е дарение от самодейци – жени. Предметите са спасени от сметището. Преди това не е имало етнографска сбирка. Носии, стомни, бъклици, детски люлки, кандилници. На първия етаж, във фоайето са останали стари снимки, показващи дейността на хората от селото през социализма, откриването на завода, празнуването на някои празници. Самодейния колектив подготвя възстановка за Бабинден, тогава се използват предметите от сбирката. Продължава да съществува самодейния хор и театралния колектив, които правят въстановки за Бабин ден. На Тодоров ден се организират кушии край селото.

Галерия

Интересни места да посетиш в района

Зараповския водопад се намира край Великотърновското село Вишовград – невисок, но пълноводен и мощен водопад който пада в красиво езерце с дълбочина 5-6 метра.
Екопътеката до водопада започва на една отбивка по средата между селата Вишовград и Емен.
Самата екопътечка не е дълга – десет минути пеша и си на водопада. Пътеката отначало минава през едни скали, после продължава по едно мостче над реката и след това се спуска по стръмна дървена стълба.

Адрес:
гр. Бяла Черква, община Павликени,
ул. "Цанко Церковски" № 6
Работно време за посещение:
От понеделник до петък: 8:00 - 12:00 ч. 13:00 - 17:00 ч.
При направени предварителни заявки, групи се приемат и през почивните дни.