Търновско Съкровище

НЧ Светлина 1927

с. Царевец

Читалище

Възраждане

Адрес:
Царевец 5282, ул.
Работно време:
Няма определено работно време.

Древна е българската земя. Нейните корени са дълбоко в пластовете на хилядолетията. Оттам народът черпи своите жизнени сокове.
Богата е историята на малкото селце, разположено сред обширната Дунавска равнина. Тук са живели траки, римляни, славяни, прабългари, които век след век са трупали духовните и физическите богатства на своя живот. През Средновековието землището на село Царевец е в границите на Търновското царство на цар Иван Шишман. По време на османското присъствие - ХІV-ХІХ в., малкото китно селце е включено в Дунавския вилает под управлението на Мидхат паша. След Освобождението селото е наречено Царевец. Днес, младото поколение на село Царевец - наследник на многообразната българска култура, се опитва да съхрани местните народни традиции и обичаи.
Село Царевец се намира на 6км югоизточно от град Свищов, по пътя за областния град Велико Търново. Разположено е в долина между няколко хълма с много водоизточници. През селото минава малка рекичка, наречена Текир, която се влива в р. Дунав. Точно при устието й руските войски преминават на 27 юни 1877г. от румънския град Зимнич Дунава и освобождават Свищов. Село Царевец е първото освободено село на 28 юни 1877г. Около 450 жители на селото с радост посрещат руските освободители .
Наследници на местното население, на тракийци и македонци (преселници по време на войните) са родовете Колевци, Ватевци, Моцовци, Матуци, Мачковци и др. До Освобождението преобладаващото население на село Царевец е от турски произход. Местността „Рахлето” е заселена с черкези, а западният край на селото под „Бабин орман” - с татари, които са били наемна войска към Свищовския турски гарнизон. Независимо от различията в бит, култура, традиции и обичаи населението на с. Царевец живее в мир и разбирателство. През 1879г. е открито основно училище с първи учител Николай Томов. Запазена е църквата "Св. Троица", построена през 1894 година. През 1915г. е основано Земеделско спестовно кооп. сдружение "Надежда", а през 1927г. - читалище "Светлина".
Основният поминък на населението е земеделие; овощарство, лозарство, скотовъдство.
Приоритетни за селото са местните занаяти - коларство, ковачество. Селото установява тесни търговски отношения със Свищов - изнася зърнени храни, продукти от животински произход и зеленчуци. Облеклото се характеризира с тъмни вълнени и памучни носии, изработени ръчно. С особена красота и пъстри шарки се отличава местната царевска носия, която включва ръчно избродирана риза, пищимал в два основни цвята – черно и бяло, тъкана престилка и колан с пафти. Типичните тракийска и македонска национални носии носят духа на населението от Македония и Одринска Тракия.
Днес с. Царевец наброява около 1200 жители.
Царевчани са много трудолюбиви и това личи от двукатните красиви къщи и подредени с вкус дворове. Родолюбиви и гостоприемни те са успели през годините да съхранят местните обичаи, традиции и усета към красотата.

Галерия

Интересни места да посетиш в района

Националният фолклорен фестивал "Фолклорен извор" се провежда за първи път през 2011г. в село Царевец. Той има за цел да съхранява, популяризира и развива народното песенно и танцувално творчество на България. Фестивалът се провежда четири дни през август и има конкурсен характе. Изпълненията на участниците се оценяват от жури съобразно категорията и възраст. "Фолклорен извор" бързо печели доверието на партньори, медии, публика и докато на първото му издание има 3500 участници тази година идват 5500 професионалисти и самодейци от цяла България.

Град Свищов се намира на брега на река Дунав в най - южната й точка, на 250 км североизточно от София. Свищов възниква на мястото на римския и ранновизантийския силно укрепен пристанищен център - Нове. През средновековието е известен с името Стъклен, а по - късно като Систово което е транскрипция на Свищов.
Градът и околностите му са били обитавани през различни епохи от различни цивилизации и до наши дни са останали повече от 120 археологически, художествени и архитектурни паметници. Богатият на експонати градски исторически музей се смята за един от най - старите в България, а етнографският музей ще ви разкрие бита, обичаите и културата на Свищов. Други забележителности са къщата музей на големият писател Алеко Константинов, църквите „Св. Димитър” – 1640 г., „Св. Петър и Павел” 1644 г., „Св. Троица” – 1876 г, Часовниковата кула – 1760 г. Интерес представляват и многото възрожденски къщи.