Търновско Съкровище

Главна квартира на руската дунавска армия

с. Горна Студена

Музей

Възраждане

Адрес:
с. Горна Студена, обшина Свищов
Работно време:
От понеделник до петък от 10.00ч. -  16.00ч.

Главна квартира на руската дунавска армия - 1877 година
Главната квартира на руската армия се установява в Горна Студена на 9 август 1877 г. От 14 август с.г. там се установява и императорската квартира. В нея пребивават - император Александър ІІ, главнокомандващият Николай Николаевич, военният министър Милютин, граф Николай Павлович Игнатиев, княз Владимир Черказки и др.
Музеят е изграден в периода 1904 - 1907 г. по идея на Стоян Заимов и комитет "Цар Освободител". Намира се в лятната двуетажна къща на търновския търговец х. Никола Минчев, предоставена по време на войната за Главната квартира.
Открит е тържествено на 4 септември 1907 г. Присъстват ветерани от Освободителната война, сред които - генерал Столетов, ген. Паренсов и др.
Експозицията включва оригинални оръжия и предмети, предоставени от руското командване специално за музея.’ 

Галерия

Интересни места да посетиш в района

С различни инициативи в свищовското село Козловец, местните жители отбелязват своя празник. По традиция той се чества на Димитровден, тъй като местната църква носи името „Свети Великомъченик Димитър Солунски”. Празникът на селото се организира от Настоятелството на Народно читалище „Развитие – 1891” и Настоятелството на храма в село Козловец.

Защитената местност "Русалка" се стопанисва от РИОСВ Велико Търново и се намира в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Алеково. Представлява заблатен воден басейн по един от притоците на р. Янтра, на два километра от с. Козловец.
В резервата живеят защитени в Червената книга на България видове птици като: малката бяла чапла, чевената чапла и други. Мястото е атрактивено за посещение от любители и професионални фотографи, както и приятно място за отбивка за отдих при пътуване.