Търновско Съкровище

НЧ Развитие 1891

с. Козловец

Етнографска сбирка

Комунизъм

Адрес:
с. Козловец 5290, тел: 063 252 495
Работно време:
Няма определено работно време

Читалището е основано 1891 г. в село Козловец . Настоящата сграда на читалището е открита през 1966г. От самото си основаване то разгръща широка културно – масова дейност с множество награди от български и международни фолклорни форуми.
На 3 юни 2006 г. е открита етнографска сбирка към читалището.
Сбирката е изключително богата и представя месния бит и облекло. Изложени са различни предмети като: рало, стан, бъклици за вода, стомни, вили , сърпове, паламарки, карабитни лампи, прелки, лопати за хляб, менци, въртежка, стоялка, чакрък, дараци за чепкане на вълна. Представени са и множество традиционни облекла, както от селото така от съседните региони. В това отношение има костюми от Русенско и Плевенско. Колекцията събира местни облекла, както всекидневни така и официални. Особено добре е представен битовия кът който се състои от нар за спане и място за хранене.
В сбирката е обърнато внимание, както на историята на селото, така и на миналото на самото читалище. В множество пана са събрани фотографии от откриването на читалището през 1966 г. Изложен е и снимков материал от участията на читалищните състави от 1955г. до днес. Във фотоизложбата е и празнуването на местни обичаи като Бабин ден, Коледа и Трифон Зарезан. Особено интересно е паното представящо вечер на войнишката майка от 1989 г и Земляческата среща от 1984 г. 

Галерия

Интересни места да посетиш в района

С различни инициативи в свищовското село Козловец, местните жители отбелязват своя празник. По традиция той се чества на Димитровден, тъй като местната църква носи името „Свети Великомъченик Димитър Солунски”. Празникът на селото се организира от Настоятелството на Народно читалище „Развитие – 1891” и Настоятелството на храма в село Козловец.

Защитената местност "Русалка" се стопанисва от РИОСВ Велико Търново и се намира в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Алеково. Представлява заблатен воден басейн по един от притоците на р. Янтра, на два километра от с. Козловец.
В резервата живеят защитени в Червената книга на България видове птици като: малката бяла чапла, чевената чапла и други. Мястото е атрактивено за посещение от любители и професионални фотографи, както и приятно място за отбивка за отдих при пътуване.