Търновско Съкровище

НЧ Съeдиние

с. Михалци

Етнографска сбирка

Възраждане

Адрес:
с. Михалци 5248, тел: 0877009811, Е-mail: n_saedinenie@abv.bg
Работно време:
от Понеделник до Петък: 8.00ч -16.00ч

Според легендата, село Михалци е основано в средата на XV век. За основател на селото се смята Михал бей Михалооглу. Смята се, че основният поминък на местното население е било производството на метли, именно затова името на селото е Михалци.
По данни от последното преброяване жителите на селото днес наброяват 900 души.
Сградата на читалището е строена през 1870г., и е служила за пример при построяването на сградата на читалището в с. Горна Липница.
Етнографската сбирка е разположена във фоайето на първият етаж в сградата на читалището. Помещава се тук от 2009г. Първообраза на сбирката е бил изложен в музея, който е многократно е била обиран и след това закрит.
Вещите изложени тук са от музея и дарения от местни жители. Носиите са характерни за този район и се различават с двупрестилчена женска носия, богато украсена с шевици, съвременна женска носия с риза, сукман и елек, мъжка носия и съвременна детска носия.
В сбирката има още тъкачен стан, детска, люлка, ютия на въглища.
Родословно дърво на стари частни родове „Камбурови” и „Туневи”. Имало е оръжия и монети, но при обирите на музея са откраднати. В библиотеката има изложени каменни плочи и снимка на вечния календар, който е бил притежание на село Михалци, а сега се намира в историческия музей в гр. Павликени.
Има и копие на документ „Клетва на въстаниците от село Михалци" от 1876 г., намерена след освобождението в дома на въстаника Славчо Колев Минчев в селото. Оригиналът се съхранява в град Плевен. 

Галерия

Интересни места да посетиш в района

Водопадът Кая Бунар е разположен близо до село Хотница, на 12км. от Поликрайще. От подножието на водопада тръгва екопътека, минаваща покрай река Бохот и стигаща, до самия извор Кая Бунар, откъдето се разкрива панорамна гледка към околността. 

Еменският каньон е живописна местност по течението на река Негованка, в полите на Предбалкана, на 13км южно от Бяла черква и Вишоград.
Под въздействие на течащата вода в мекия варовик са се образували многобройни прагове, водопади, вирове и ниши, обградени от високи до 90 м отвесни скали. Каньонът започва южно от с. Ново село и е прекъснат от долинно разширение, в което е разположено с. Емен.
Тук е създадена първата в България екопътека, наречена Негованска, по името на реката. Изградени са мостове, стълби и други дървени конструкции, които правят разходката из каньона достъпна и приятна. Безспорно най-красивата част от каньона е закътания водопад Момин скок. Той е висок 10 м и е обграден от три страни с отвесни скали. Под него се образува красив широк вир. Водопадът носи името си от легенда, която разказва за три моми, скочили заедно от скалите на водопада, за да не попаднат в ръцете на гонещите ги османци. Еменският каньон разкрива цялата си красота през пролетта, когато реката е най-пълноводна, а природата е свежа и гостоприемна. Зелените поляни край пътеката са подходящи за пикник, а вирът при водопада Момин скок може да се използва за плаж.