Търновско Съкровище

НЧ Христо Ботев

с. Нова Върбовка

Библиотека

Началото на XX-ти век

Адрес:
с. Нова Върбовка 5169, Тел: 0885 150 115
Работно време:
Няма определено работно време

Село Бей Върбовка (сега Нова Върбовка) се намира в Централна Северна България, община Стражица, област Велико Търново. Селото съществува още по времето на Сюлейман І Великолепни 1512-1566г. Населението му се изменяло през вековете. В едни периоди е било повече турско, а в други българско. След 1800 г. беят разселва село Балиново западно от с. Нова Върбовка, като по-голямата част от населението му се преселва в Нова Върбовка. След Освобождението от Османско робство 1877г. -1878г. Върбовка съществува като самостоятелна община към Беленска околия. Преди идването на бея селото е носело името Върбовка, а след това е прибавено „бей” и се оформя като „Бей Върбовка”, а по-късно като село Нова Върбовка. Основен поминък на селото е земеделието, скотовъдството е само като спомагателно стопанство.
В селото се намира църквата „Св. Пророк Илия” построена през 1928г., но след земетресението през 1986г. тя е затворена за посетители и до днес. Най-ценната светиня запазената от нея е иконата на „Пресвета Богородица Пътеводителка Одигитрия” която в момента се съхранява в Читалище „Христо Ботев” .
Читалище „Христо Ботев” е построено през 1918г. За съжаление то също остава белязано от земетресението през 1986г. В него на първия етаж се намира голяма зала специално предназначена за провеждане на различни културни събития. Втория етаж се състои от три помещения, в едното се намира читалищна сбирка от 2007г. с изложени в нея предмети дарени от местното население, различни пособия за производство на вълна, предмети за бита, трапеза, стомни за вода, носии типични за този край, карета специално нашити от местни жени живели някога в селото, почетно звание на Редник Трифон Илиев геройски загинал на 6 септември 1916г. при Тутракан.
Във второто помещение се намира библиотеката, която разполага с библиотечен фонд от близо 4000 книги, а третата зала е оборудвана с маси и столове, където деца от селото през летните месеци посещават с интерес. Тогава те могат да се отдадат на всевъзможни занимания като рисуване, пеене, игри и т.н.
Традиционният събор на селото се празнува на Петковден – последната неделя от месец октомври.
Другите културни забележителности са Паметник на загиналите във войните наши съселяни и Паметна плоча на Александър Тихов – изтъкнат детски писател и драматург роден в с. Нова Върбовка.
 

Галерия

Интересни места да посетиш в района

В Световния ден на хляба и пекраната – 16 октомври, в Стражица се провежд ФЕСТИВАЛ НА ЖИТЕНАТА ПИТКА.
Фестивалът е патентован от община Стражица и наред с изложбите - дегустации, програма му включва фолклорно надиграване „С питка и песен на мегдана”. В него се изявяват фолклорни и самодейни състави за представяне на автентични обичаи, песни и танци характерни за региона. 

Лесопракът се намира на 7км от град Бяла, в посока Попово. В него има нялкоко хижи, които са заобиколени в широк периметър от широколистни и иглолистни насаждения. Хижите са подходящи както за нощувки, така също и за организиране на празнества на по-малки и големи групи.