Търновско Съкровище

НЧ Надеждa

с. Беброво

Читалище

Началото на XX-ти век

Адрес:
Сградата на Кметството, тел: 061 522 211
Работно време:
От понеделник до петък: 10.00ч. - 16.00ч.

Село Беброво се намира на 13kм североизточно от град Елена. То е старо българско селище, основано преди завладяването на България от османските турци.
Предполага се, че името му произлиза от животното бобър (на старобългарски бебър), "което някога се е въдело по тези места". Това твърдение се поддържа от Константин Иречек.
Има и друга версия - че в горите около мястото на днешното село са се развъждали птички, наричани „бебри“.
През епохата на Възраждането Беброво е било голямо село, населено с будно и свободолюбиво българско население, с добре развити занаяти и търговска дейност.
Селото има стародавни традиции в просветното дело. Счита се, че тук е имало килийно училище още в 1590г. През 1851г. е било създадено и отделно девическо училище. От 1902 г. съществуват вечерно и неделно училище, а в 1903г. е открита прогимназия. Създадени били и две професионални училища – девическо стопанско (1903) и държавно допълнително земеделско (1925г.).
Местното читалище „Искрена любов“, наречено по-късно „Надежда“, е създадено през 1870 г. Читалищната сграда е открита на 7 януари 1939г. и в нея се развива активна културно-просветна дейност.
Днес в селото живеят около 200 човека, а етнографската читалищна сбирка е подредена в една от стаите на кметството. По исторически документи сбирката е открита през 1984г. и първоначално е била подредена в старата училищна сграда, до църквата „Св. Великомъченик Георги“.
През 2009г. от съображения за сигурност, а и заради лошото състояние на училищната сграда, сбирката е преместена в кметството.
Експонатите й са от дарения на местното население. Сред тях впечатление прави черната градска рокля от средата на XIX век и цигулката, за които обаче липсват данни на кого са принадлежали.

Галерия

Интересни места да посетиш в района

Даскалоливницата е първата българска гражданска постройка в град Елена. Строена е през 1844 г. за нуждите на първото българско класно училище. Сградата е двуетажна, изградена от камък и дърво.
Основател на класното училище е Иван Момчилов– бележит български възрожденски учител, автор на „Граматика на новобългарския език”, в която залягат основите на Търновската книжовна школа.

Празникът на еленския бут е вече традиция в град Елена.
Не се помни кога назад във времето еленските балканджии са открили рецептата за тази вкусотия, но със сигурност се знае, че е уникален, вкусен и търсен в цялата страна.
Празникът се провежда всяка последна събота на месец октомври по време, когато преди години се е правил Еленският събор по Димитровден.
За провеждане на събитието е избран градския пазар, който на този ден се превръща в място за възстановки, атракции, дегустации, състезания и изложби.
Богата фолклорна програма съпътства мероприятието.